Waar gaat dit over?

Over voedingsmiddelen, supplementen en lifestyle-aanpassingen die kunnen helpen de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

In een poging om via mijn voeding, mijn bloedsuikerspiegel onder controle te houden, ben ik op onderzoek uitgegaan naar wat hierover al bekend is. Al eerder had ik mij verdiept in het effect van bepaalde voedingsmiddelen op Candida. Het blijkt dat er een grote overlap is bij de voedingsmiddelen die een positieve invloed hebben op het bestrijden van Candida, en de voedingsmiddelen die helpen de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Ik besloot verder onderzoek op internet te doen naar voedingsmiddelen en voedingssupplementen die kunnen helpen de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Ik ben er van overtuigd dat kennis van diabetes, van de mogelijke oorzaken ervan en van niet-medische hulpmiddelen zoals voeding en supplementen, kan helpen bij het veranderen van eetgewoontes en leefstijl. Hierdoor kunnen patiënten mogelijk zelf zodanig bijdragen aan een regulering van hun bloedsuikerwaardes, dat medicatie wellicht verminderd of vermeden kan worden.

Verder ben ik van mening dat al mijn bevindingen ook nuttig kunnen zijn voor mensen die nog geen diabetes hebben, en dat ook niet wensen te krijgen. Zij kunnen waarschijnlijk volstaan met het zoveel mogelijk vermijden van witte suiker en geraffineerde producten, maar het opvolgen van de tips op deze website zal het risico op het krijgen van diabetes zeker aanzienlijk verder beperken.

Ik weet niet in hoeverre de medische wereld op de hoogte is van de zogenaamde alternatieve methodes tot verlaging van de bloedsuikerspiegel. Maar als er iets is wat onomstootbaar aangetoond kan worden door een patiënt, dan zijn het wel zijn bloedsuikerwaardes. Door simpel bloedprikken kunnen deze immers gemeten worden, ook thuis. Door vervolgens gedurende een langere periode bij te houden wat er wordt gegeten (inclusief eventuele supplementen) en tijdens die periode frequent de bloedsuikerwaardes te meten, kan het effect van bepaalde voeding en supplementen worden aangetoond. Is een verlaging/regulering van de bloedsuikerwaardes op deze manier aangetoond, dan zou men kunnen overwegen het onderzoek voort te zetten door telkens bepaalde voedingsmiddelen weg te laten cq te vervangen door andere en het effect wederom te meten.

Voor dit doel is een eenvoudig te bedienen software voorhanden. Het heet MyCalorieCoach voor Diabetes (er zijn ook varianten voor sporters en lijners). Het kost 55 euro en is te bestellen via internet. Ik heb het gekocht en het werkt fantastisch. Bloedsuikerwaardes kunnen worden ingevoerd, evenals bloeddrukwaardes. (Een bloeddrukmeter is betaalbaar tegenwoordig en ook eenvoudig te bedienen.) Er is een lijst beschikbaar met voedingsmiddelen, waaruit men kan kiezen en men kan zelf ook voedingsmiddelen toevoegen. Het programma geeft talloze duidelijke statistieken wanneer men trouw alles wat men eet invoert. De relatie tussen bloedsuikerwaardes en voeding wordt zo al gauw duidelijk!